петък, 22 март 2013 г.

Картичка с декоративна карфица, цвете акордеон - Card with decorative pin

Една картичка за юбилей:


Използваните елементи са панделка, цвете - направено с техниката акордеон, декоративна карфица, релеф - ембосинг с един елемент от детска играчка.
Много ми харесаха уроците как да си направим декоративна карфица. Засега само им търся приложение. Накупих си карфици с различни глави, успях да намеря подходящи по големина мъниста, както и от магазин за мъниста намерих чашката, в която се слага мънистото - по принцип е елемент за гривна или колие.

Ще участвам при Shelly's Images - Anything Goes.

The elements used are ribbon flower - made ​​with accordion technique, decorative pin, emboss - embossing with one element of a toy.

I really liked the lessons on how to make a decorative pin. Currently only looking for their application. I bought pins with different heads, I found appropriate-sized beads, also I found the cup, where bead sits in - is generally part of a bracelet or necklace.